zondag 12 september 2010

CityCamp expo geopend!

Op 11 september werd door Burgermeester Emmens-Knol de expositie van CityCamp Castricum in het pand aan de Burg. Mooijstraat feestelijk geopend. Vanaf 12 september t/m 17 oktober zijn hier de resultaten te zien van het project (elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur) . Het lege winkelpand in het centrum van Castricum fungeerde eerder als receptie van de camping, en wordt nu gebruikt als presentatieruimte.

 


Er is o.a. de videoregistratie van CityCamp door Eliane Esther Bots te zien waarin opgenomen interviews met betrokken bewoners, medewerkers en campinggasten. Ook staat in de receptie nog het interieur van blauwe luchtbedden - ontworpen en gebouwd door DUS architects

en de maquette van het Showerhouse.
De publicatie met reacties en verslagen van deelnemers en bewoners ontworpen door
Studio DUEL is in te zien.
De Burgermeester trekt de winnar van de CityCamp-loterij voor bijzondere pioniersgeest tijdens de opening van de expositie.

Bewoners uit Castricum bekijken de film van Eliane Bots over CityCamp.De expositie is tijdens de opening druk bezocht mede door de bezoekers van de opening van de Noord Holland Biennale 2010.